FN antog 2015 en framtidsagenda med 17 globala utvecklingsmål som gäller fram till år 2030. Det handlar bl a om att avskaffa fattigdom, uppnå jämställdhet, bekämpa klimatförändringen, säkerställa god hälsa, likvärdig utbildning samt hållbar ekonomisk tillväxt. Denna Agenda2030 har Sverige som nation också antagit.

Många av målen kan verka självklara, medan några kanske inte tycks viktiga i vår del av världen. Men Håbo kommun har, som alla andra samhällen, en viktig roll i det nationella och globala arbetet med de allra viktigaste framtidsfrågorna. Vår kommun är en del av världen, och vad vi gör påverkar vår omvärld. Liberalerna Håbo har därför tagit initiativ till att den styrande alliansen för upp Agenda2030 på kommunens dagordning. Vi vill att kommunfullmäktige erkänner Agenda2030 som giltiga mål även i det kommunala arbetet.

Källa: UNDP – http://www.globalamalen.se/

I kommunen genomförs redan flera aktiviteter som ligger i linje med Agenda2030, t ex inom ramen för vår miljöstrategi. Förvaltningen får därför i uppdrag att på lämpligt sätt aktualisera och tillämpa målen i verksamheten. Till exempel kan kommunen också på olika sätt kommunicera innehållet i Agenda2030 med invånare, föreningar och företagare, för att göra fler delaktiga i arbetet för en bättre värld, lokalt och globalt. Vår liberala förhoppning är att målen inte blir någon partiskiljande fråga, utan ligger kvar som en god grund för framtiden oavsett hur det går i höstens val. Framtidsmålen blir en positiv checklista för alla beslut och all verksamhet. Tillsammans förändrar vi världen, en matavfallspåse i taget!

För Liberalerna Håbo:

Anders Cyrillus, gruppledare
Anette Erling Jivenius, ordförande

Läs mer om de sjutton övergripande målen här: http://www.globalamalen.se/om-globala-malen/